Stichting Fort van Hoofddorp

Stichting Fort van Hoofddorp heeft zich ten doel gesteld om de ontwikkeling van het forteiland in Hoofddorp te bevorderen en dit werelderfgoed weer zichtbaar te maken. De instandhouding van de cultuurhistorisch waarden van het fort staat hierbij centraal. Een belangrijk doel heeft de stichting inmiddels bereikt: door de renovatie van het fort wisten de initiatiefnemers het eiland te transformeren tot een unieke, openbaar toegankelijke ontmoetingsplek. De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van het monument en is tevens aanjager van de diverse culturele en educatieve activiteiten op het fort. Het bestuur van Stichting Fort van Hoofddorp bestaat uit initiatiefnemers Femme Hammer en Serge Schoemaker, almede bestuurslid Jaap Breunesse.

Video 'Fort van Hoofddorp - Opening soon', gemaakt door 5gradenoost.

 

Femme Hammer

Deze doctorandus in Pedagogische Wetenschappen heeft zich in de theaterwereld gemanifesteerd als veelzijdige duizendpoot. Zij produceerde jeugdtheater, openluchttheater evenals grotere commerciële voorstellingen. De laatste jaren richt zij zich vooral op het educatief theater en ontwikkelt ze (school)producties met een sociaalmaatschappelijke noodzaak. Hiervoor werkt Femme Hammer samen met o.a. onderwijsinstellingen, professionele en amateurkunstenaars en het bedrijfsleven. Vanuit haar ervaring geeft zij nu het programma in het Fort van Hoofddorp een educatieve, cultuurhistorische en maatschappelijke invulling .

Serge Schoemaker

Deze gepassioneerde architect met internationale ervaring vindt het een uitdaging om in zijn werk het oude met het nieuwe op bijzondere wijze te verweven. Dit is ook in het ontwerp voor het forteiland goed te zien. Op geraffineerde wijze heeft hij een eigentijdse laag toegevoegd aan het werelderfgoedmonument. Serge Schoemaker is eigenaar van het architectenbureau

Serge Schoemaker Architects in Amsterdam en is samen met Femme Hammer vanaf het begin bij de herbestemming van het fort in Hoofddorp betrokken. Hij tekende voor het ontwerp en begeleidde namens de stichting de bouwtechnische uitwerking en uitvoering van het plan.

​​

Jaap Breunesse

Deze geroutineerde planontwikkelaar heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van renovatie - en bouwplannen met een gecombineerde maatschappelijke en commerciële bestemming. Zo ontwikkelde hij zorgboerderijen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken, en initieerde hij de renovatie van Het Kasteel van Woerden tot woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking, gecombineerd met een commercieel kwaliteitsrestaurant. Dat Jaap Breunesse ook zijn passie voor cultuurhistorie in dit prachtige project kwijt kan is voor iedereen nog eens extra mooi meegenomen. 

Beleids- en activiteitenplan 2018-2020

Beleids- en activiteitenplan 2020-2021

Jaarrekening 2019

Foto: Femme Hammer, Jaap Breunesse, Marja Ruigrok (wethouder) en Serge Schoemaker (v.l.n.r.) tijdens de renovatie in juni 2019.

© 2020 Stichting Fort van Hoofddorp